Hovudsponsor

NIF: Null mobbing i idrett!

138 støttarar har me no!

Me er for reine idrottslag

Følg IL Viljar på

 

Fyrstkommande sundag 10. april skal det avholdas sponsordag i Voss ski og tursenter. Viljar skal stille med minimum fem personar.

 

Me treng frivillige frå Viljar. Treng også speaker om du vil det.

 

Har du anledning? Ta kontakt med Lars Selheim.