Organisasjonsnummer: 985073414
Adresse: Bømovegen 5, PB 435
Postnr.: 5700
Poststed: Voss

Hovudstyret:

Leiar: Arnulv Ringheim, nestleiar: Håkon Bø, styremedlem: Turid Midthun-Djønne, Styremedlem: Harald Østervold, Styremedlem: Martin Hindenes

Skigruppa:

Leiar: Olav Klette
Gruppa:

Fotballgruppa:

Leiar: Stig Arnesen
Gruppa:

Klubbhus-styret:

 

Banenemda:

 

Ljosløypa på Kyte:

 

Sameiga Bømoløypa:

IL Viljar er eit av fire moderlag/eigarlag (Voss IL, Bjørgum IL og Voss skiskyttarlag) i Sameiga Bømoløypa. Sjå venstremeny for meir informasjon om dette. Her finn du og styret som sit dette året, samt Facebook-link. IL Viljar sin representant her er Nils Asbjørn Lie. Olav Klette er vara.

Voss ski- og tursenter:

Om det er spørsmål om fylkesanlegget Voss ski og tursenter (eigd av IL Viljar, Voss IL, Bjørgum IL, Vargar IL og Voss skiskyttarlag) kan desse rettast til Lars Selheim som sit i styret der. IL Viljar er stolte av å vera medeigar i dette meget flotte anlegget. Følg med på nettsida deira.