velkommen til IL Viljar

Idretten er ein viktig arena for veldig mange barn og unge. Det er ein viktig sosialiseringsarena og læringsarena, så vel som ein arena kor barn og unge utviklar seg både fysisk, psykisk og mentalt.

IL Viljar er ein klubb for alle, og for dei som har utfordringer med økonomi. Me har inkludering som ein av våre kjerneverdier og er sjølvsagt vårt ansvar bevisst for økonomisk utenforskap. 

Viljar for alle

Viljar-for-alle sitt formål er å gje medlemmer i IL Viljar mogelegheita til å delta på aktiviteter saman med vennene sine som ein ellers ikkje ville kunne delta på grunna private økonomiske forhold.

Det kan og søkjes om støtte til nødvendig utstyr. Det leggjes til grunn lav terskel for å kontakte klubben dersom det er spelarar som vurderes som å være i behov for å benytte midlene.

Klubben kan kontaktes av trenere, foresatte eller spelaren sjølv. Midlar kan tildeles eit bredt spekter av aktiviteter. Eksempler kan være FFO/FEST, reisecuper, treningsleir, sosiale samlingar med laget eller nødvendig utstyr.


Årsmøte IL Viljar

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Viljar. Årsmøtet avholdes 02.04.2024 kl 20.00 i Viljarhuset, Bømovegen 5. Saker som et…

Les meir

Bømomarsjen 2023

Viljar IL inviterer store og små til å være med på Bømomarsjen 2023, og vi kan nok en gang skilte…

Les meir

Me er – ein god medspelar – for kundane våre i alle livsfasar og situasjonar. Du får personleg service og rådgjeving i samspel med smarte digitale løysingar. Me set vår æra i å finne gode løysingar kring økonomiske val for våre kundar.