Hovudstyret i Viljar i 2016 består av føljande:

Leiar: Katharina Månum tlf 92 60 12 27

Nestleiar: Håkon Bø tlf 93 48 72 84

Skrivar: Jorid Skiple tlf 98 03 96 94

Styremedlem: Tore Tøn tlf 91 16 48 41

Styremedlem: Harald Østervol tlf 95 28 18 98

Leiar for fotballgruppa: Liv Marit B. Aase tlf 48 14 31 05

Leiar for skigruppa: Olav Klette tlf 94 80 30 94

Både ski- og fotballgruppa har eigne personar som jobbar med deira aktivitet. Kontakt gruppeleiar for meir informasjon.