Sponsorbrev IL Viljar

 2015 bygde IL Viljar ny kunstgrasbane, ballbinge og rulleskibane på Palmafossen. Me var heldige som hadde mange gode sponsorar og støttespelarar på laget som gjorde dette mulig. IL Viljar ynskjer å videreføre dette samarbeidet og teikne nye 3-års avtalar for skiltreklame rundt bana. Samtidig vil me ynskje nye sponsorar velkommen då me endå har ledig plass.