Tysdagstrim – Spasertur i Bømoen

IL Viljar ynskjer å starta opp med eit tilbod kalla "Tysdagstrim", dette skal være eit lågterskel tilbod til dei som vil ta seg ein rolig spaser-tur i Bømoen og ein lystig prat. Det passer for alle som har fri på dagtid og liker å være sosial. Me ynskjer å få

IL Viljar er ein klubb for alle

IL Viljar er ein klubb for alle, og for dei som har utfordringer med økonomi. Me har inkludering som ein av våre kjerneverdier og er sjølvsagt vårt ansvar bevisst for økonomisk utenforskap.  Idretten er ein viktig arena for veldig mange barn og unge. Det er ein viktig sosialiseringsarena og læringsarena, så

Sponsorbrev IL Viljar

 2015 bygde IL Viljar ny kunstgrasbane, ballbinge og rulleskibane på Palmafossen. Me var heldige som hadde mange gode sponsorar og støttespelarar på laget som gjorde dette mulig. IL Viljar ynskjer å videreføre dette samarbeidet og teikne nye 3-års avtalar for skiltreklame rundt bana. Samtidig vil me ynskje nye sponsorar velkommen

SPORTSPLAN FOR FOTBALL I Viljar 2021-2023

Fotballstyret i Viljar har utarbeida ein sportsplan som skal vere eit hjelpemiddel for trenarar, lagleiarar, foreldre, spelararog andre ressurspersonar som er involvert i klubben. Sportsplanen gir retningslinjer som er forankra i klubben sitt styre, og er difor eit styrande dokument som klubben sine medlem og bidragsytarar skal forhalda seg til.