Voss-cup

Takk for ei flott voss-cup helg! Viljar hadde mange lag og spelerar som sparka godt fra seg. Gutar og jenter fra 6-12 år spela alt fra 3er til 9er fotball. FBK Voss satte igang eit vanskeleg prosjekt å gjennomføre cupen men dette klarte dei med bravur til mange barn og

SPORTSPLAN FOR FOTBALL I Viljar 2021-2023

Fotballstyret i Viljar har utarbeida ein sportsplan som skal vere eit hjelpemiddel for trenarar, lagleiarar, foreldre, spelararog andre ressurspersonar som er involvert i klubben. Sportsplanen gir retningslinjer som er forankra i klubben sitt styre, og er difor eit styrande dokument som klubben sine medlem og bidragsytarar skal forhalda seg til.

Treningstider og banekart 2016

Då er et sett opp treningstider på kunstgraset - oppsettet finn ein HER Om det er ynskjer om meir tid eller andre som ynskjer å låne treningsplass - ta kontakt med fotballgruppe sin leiar Liv Marit for koordinering.

Nasjonal innsamling av brukte mobiler i ditt nabolag

Fallback Image

Nå kan du være med på et løft for miljøet og for idrettslag! IL Viljar vil i samarbeid med Telenor og Norges idrettsforbund samle inn brukte mobiltelefoner i Norges største miljødugnad. I løpet av uke 37 kommer vi til ditt nabolag! Finn frem gamle mobiler :) Informer, venner, familie og jobb om