Voss-cup

Takk for ei flott voss-cup helg! Viljar hadde mange lag og spelerar som sparka godt fra seg. Gutar og jenter fra 6-12 år spela alt fra 3er til 9er fotball. FBK Voss satte igang eit vanskeleg prosjekt å gjennomføre cupen men dette klarte dei med bravur til mange barn og voksnes begeistring. Eg vonar at mange fortset å trene fotball eller annan aktivitet gjennom sommaren så sjåast me att i august! Takk for innsatsen til spelerar og alle dekan andre som har bidratt som trenere, lagleiare, dommarar, dugnadsarbeidarar og alle andre som er så viktige for Viljar aktiviteten!!!