Skikarusell

I år samarbeider idrottslaga på Voss, deriblant IL Viljar om å arrangere karusellrenn. Fyrste karusellrenn vert på onsdag 10.01.17 i Voss Ski og Tursenter. NB! Gratis påmelding og parkering. Dette er eit lågterskeltilbod som er ope for alle. Vel møtt!  

Bømoløypa

IL Viljar er eit av fire eigarlag i Bømoløypa Sameiga Bømoløypa er stifta og dreve av moderlaga/eigarlaga IL Viljar, Voss IL, Voss skiskyttarlag og Bjørgum IL.  Sjå under for meir info om kontaktpersonar, styret og drift. Følg den flotte og verdifulle Bømoløypa på Facebook.   Litt om drifta og dugnadsarbeid: Kvart moderlag/eigarlag betalar ein fastsett