Skikarusell

I år samarbeider idrottslaga på Voss, deriblant IL Viljar om å arrangere karusellrenn. Fyrste karusellrenn vert på onsdag 10.01.17 i Voss Ski og Tursenter. NB! Gratis påmelding og parkering. Dette er eit lågterskeltilbod som er ope for alle. Vel møtt!  

Skitrening for 4. klasse og oppover

Oppstart veke 43! Torsdagar kl 18:00 til 19:15. Felles trening med fleire idrottslag. Fortrinnsvis rulleski i Voss Ski og Tursenter. For meir info, følg med på: http://www.vossil.no/nordisk/ Når snøen kjem, vert det trening tysdag og.

Viljarrennet 2017. Sprint. 21 januar

Viljarrennet 21. januar 2017 kl 1200. I år som sprintrenn. IL Viljar takkar løparar og funksjonærar for eit særs vel gjennomført sprintrenn! Sjå resultatlister under 8-10 11-16 Junior-senior Takk for oppmøte!