Bømoløypa

IL Viljar er eit av fire eigarlag i Bømoløypa Sameiga Bømoløypa er stifta og dreve av moderlaga/eigarlaga IL Viljar, Voss IL, Voss skiskyttarlag og Bjørgum IL.  Sjå under for meir info om kontaktpersonar, styret og drift. Følg den flotte og verdifulle Bømoløypa på Facebook.   Litt om drifta og dugnadsarbeid: Kvart moderlag/eigarlag betalar ein fastsett